Студентське містечко "ХАІ"

 
Студентське самоврядування в гуртожитках

 Відповідно до законів України “Про освіту” й “Про вищу освіту” студенти мають гарантоване державою право на те, щоб особисто чи через своїх представників брати участь у самоврядуванні, в обговоренні, розв’язанні питань удосконалювання навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством ( у т.ч. законами України “Про освіту” й “Про вищу освіту”), рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний вищий навчальний заклад, Статутом Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
1. Забезпечити й захистити права та інтереси студентів.
2. Забезпечити виконання студентами своїх обов'язків.
3. Сприяти навчальній, науковій і творчій діяльності студентів.
4. Сприяти створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
5. Створити різноманітні студентські гуртки, товариства, об'єднання, клуби за інтересами.
6. Організувати співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій.
7. Допомагати в проведенні серед студентів соціологічних досліджень.
8. Сприяти працевлаштуванню випускників.
9. Брати участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Студентське самоврядування в ХАІ здійснюється на рівні академічної групи (староста і профорг групи), факультету (студентська рада факультету), гуртожитку (студентська рада гуртожитку) і університету в цілому (профспілковий комітет студентів ХАІ).
Органи студентського самоврядування ХАІ мають загальну підтримку і допомогу адміністрації у вирішенні питань щодо своєї діяльності.
Зараз на правах студентського самоврядування в ХАІ діють:
- 8 студентських рад гуртожитків;
- 7 студентських рад факультетів;
- ДНД ХАІ (спеціальний студентський орган самоврядування) і групи охорони громадського порядку в гуртожитках;
- студентський будзагін ХАІ, що функціонує влітку;
- студентський клуб ХАІ;
- спортивний клуб ХАІ.
Загальними напрямками студентського самоврядування університету є:
- залучення студентів до діяльності і співпраці в органах студентського самоврядування;
- організація й проведення тестувань і анкетування;
- стимулювання й заохочення студентів, що активно займаються позанавчальною діяльністю;
- надання допомоги в реалізації різних проектів, планів, розроблених і запропонованих студентами;
- діяльність інституту старост академічних груп, профоргів груп тощо.
Специфічними є:
- діяльність добровільної народної дружини;
- діяльність студентських груп охорони громадського порядку в гуртожитках;
- організація роботи трудових загонів.
Студентське самоврядування в ХАІ має великий творчий потенціал, що сприяє гармонійному розвитку студентів, формуванню у них навичок майбутнього фахівця-керівника.
 
 
Студентське самоврядування в гуртожитках ХАІ очолюють:

Голова студентської ради гуртожитку №2: Остапенко Сергій

Голова студентської ради гуртожитку №4:  Кір"янова Маргарита

Голова студентської ради гуртожитку №5: Остапенко Вадим

Голова студентської ради гуртожитку №7: Пилипенко Олексій

Голова студентської ради гуртожитку №8: Дубівка Владислав

Голова студентської ради гуртожитку №10: Потєхіна Марина

Голова студентської ради гуртожитку №11: Окнянов Роман

Голова студентської ради гуртожитку №12: Кузнецова Вікторія