Комісія з питань академічної доброчесності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаКомісія з питань академічної доброчесності

Комісія з питань академічної доброчесності
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Комісія з питань академічної доброчесності створена з метою моніторингу й дотримання співробітниками і учасниками освітнього процесу норм Положення про комісію з питань академічної доброчесності  та Положення про академічну доброчесність.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільним Кодексом України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Колективним договором, керівними принципами IAU-MCO (International Association of Universities and the Magna Charta Observatory) щодо інституційного етичного кодексу вищої освіти, Європейською Хартією дослідників, Берлінською декларацією про відкритий доступ до знань у науці й гуманітарній сфері, Бухарестською декларацією етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України та внутрішньо-університетськими нормативними актами й цим Положенням про комісію з питань академічної доброчесності.

Повноваження Комісії:

- одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної доброчесності, аналізувати їх і готувати відповідні висновки, а також приймати й розглядати апеляційні скарги і приймати стосовно них рішення тощо;

- залучати до своєї роботи експертів з різних галузей, а також використовувати технічні й програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу з популяризації принципів академічної доброчесності й професійної етики науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів вищої освіти;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню й наукову діяльність Університету;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішньо-університетських нормативних актів.

Комісія вповноважується одержувати заяви про порушення академічної доброчесності й апеляційні заяви, що стосуються питань, пов’язаних з оцінюванням знань здобувачів освіти й визначенням результатів навчання; розглядати їх і приймати відповідні рішення; надавати пропозиції адміністрації Університету щодо накладання відповідних санкцій.

Склад комісії з питань академічної доброчесності Звіт про роботу комісії з питань академічної доброчесності Протоколи засідань комісії з питань академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесністьПоложення про комісію з питань академічної доброчесності  Накази щодо роботи комісії з питань академічної доброчесності

Вступнику