bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Відділ аспірантури і докторантури
  ГоловнаНаукаВідділ аспірантури і докторантури

  Відділ аспірантури і докторантури
  Національного аерокосмічного університету
  ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

  Аспірантура університету відкрита в 1930, докторантура – у 1962 році. За час роботи аспірантури і докторантури підготовлено понад 1100 кандидатів і 105 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філософських наук.

  Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва.

  Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

  1. коштів державного бюджету України – за державним контрактом для роботи у державному секторі народного господарства;
  2. коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
  3. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
   • міжнародних договорів України;
   • загальнодержавних програм;
   • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

  В «ХАІ» спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій працюють за спеціальностями, зазначеними в розділі «Спеціалізовані ради».

  Загальна інформація Колектив відділу Інформація для вступу

  Навчальний процес Вибіркові компоненти ОНП Нормативна база

  Розклад занять Контакти

  Ассистент при всупі

  Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

  Переглянути