Навчально-сертифікаційний відділ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетПідрозділи УніверситетуНавчально-сертифікаційний відділ

Навчально-сертифікаційний відділ
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Мета діяльності навчально-сертифікаційного відділу:

- забезпечення підготовки здобувачів освіти (в рамках блоку виборних дисциплін minor ) для подальшої роботи у якості персоналу з технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно згідно з вимогами «Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування» (PART-147), «Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден» (PART-66), «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування» (PART-145), «Правил з підтримання льотної придатності» (PART-M);

- проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та її компонентів;

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності наукової, науково- технічної продукції, створеної у учбовому закладі, створення нормативно- правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань для усіх лабораторій підрозділів Університету, захист на усіх рівнях науковців та робітників лабораторій підрозділів від наслідків недостовірних результатів вимірювань, супровід навчального процесу та атестація навчальних лабораторних комплексів в Університеті, забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню та керування різноманітністю, застосовністю, сумісністю, взаємозамінністю об’єктів стандартизації;

Основні завдання навчально-сертифікаційного відділу:

- організація освітнього процесу, що включає в себе підготовку курсів та їх викладання в рамках блоку дисциплін за вибором (minor) в рамках існуючих освітніх програм, а також у вигляді додаткової освітньої послуги з підготовки фахівців з технічного обслуговування цивільних повітряних суден з подальшою їх атестацією та видачею відповідних свідоцтв згідно з PART-147 та PART-66 (за бажанням і у разі опанування програми згідно зі стандартами PART-147 та PART- 66 );

- виконання робіт щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифікату схвалення;

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і надання послуг відповідно до умов PART-M;

- метрологічне забезпечення наукових, науково-дослідних робіт та освітнього процесу в Університеті;

- розробка, перегляд стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов і змін до них, встановлення процедури їх розроблення, перегляду та застосування;

- участь в установленому порядку в здійсненні зовнішньоекономічних зв’язків Університету;

- проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та їх компонентів;

- реалізація інших проектів, пов'язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету;

- інша діяльність, що сприяє розвитку науково-технічного прогресу у різних галузях господарства України.

Для здійснення мети навчально-сертифікаційний відділ виконує такі функції:

- організація освітнього процесу і атестація слухачів відповідно до вимог PART-147, PART-66;

- організація виконання робіт щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифікату схвалення;

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і послуг відповідно до умов PART-M;

- організація навчального процесу та інших видів робіт, пов’язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету;

- організація з проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та їх компонентів;

- забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення в діяльності навчального закладу, впровадження в практику сучасних методів і засобів вимірювань, спрямоване на підвищення рівня наукових, науково-технічних досліджень, ефективності супроводу навчального процесу, технічного рівня і якості наукової та науково- технічної продукції, а також інших робіт, виконуваних Університетом;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;

- взаємодія із зарубіжними навчальними закладами і організаціями в питаннях реалізації завдань НСВ;

- участь у створенні, оснащенні та оновленні тематичних лабораторій відповідно до вимог, викладених в PART на дозволений вид діяльності.

Навчально-сертифікаційний відділ відповідно до основних напрямків діяльності та за узгодженням із ректором проводить:

- атестацію слухачів, які виконали вимоги відповідної програми підготовки та успішно склали випускні іспити, з видачею відповідного сертифіката;

- розроблення і узгодження з Державною авіаційною службою України необхідної документації відповідно до вимог Авіаційних правил і законодавства України;

- розроблення навчальних планів і формування пропозицій щодо штату сертифікованих викладачів відповідно до законодавчих актів;

- формування та виконання договорів на наукові, науково-технічні, експериментальні роботи із замовниками;

- укладання та супроводження виконання тематичних договорів з організаціями і підприємствами відповідно до законодавства України;

- надання консультативних послуг (наукового, технічного характеру тощо) у встановленому в Університеті порядку.

Положення про навчально-сертифікаційний відділ 

Предметні олімпіади у форматі НМТ