075 Маркетинг (набір 2022 року) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Шаблони навчальних планів для спеціальності:
075 "Маркетинг" (набір 2022 року)

Блоки дисциплін

Семестри

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Фізико-математичний блок

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

(5 кредитів)

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

(5 кредитів)

 

Математичний блок на вибір

(5 кредитів)

  

Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням

(4 кредита) 

 
Загальноекономічна підготовка

Політична економія

(4 кредита)

Маркетинг

(4 кредита)

Економіка підприємства

(4 кредита)

     

Самоменеджмент

(4 кредита)

Мікроекономіка

(4 кредита)

Макроекономіка

(4 кредита)

     
  

Менеджмент

(4 кредита)

     
Галузева підготовка

Інформатика

(4 кредита)

Основи авіакосмічної техніки

(3 кредита)

Статистика

(4 кредита)

    

БЖД, охорона праці, екологія та цивільний захист

(3 кредита)

Soft skills 
(Гуманітарний блок)

Українські студії

(3 кредита)

Правова компетентність

(3 кредита)

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

(3 кредита)

Формування системного наукового світогляду

(3 кредита)

Розвиток комунікацій

(3 кредита)

   
Іноземна мова

Мовні компетентності  (іноземна мова)

(3 кредита)

Мовні компетентності  (іноземна мова)

(3 кредита)

      
MINOR    

Minor. Дисципліна 1

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 2

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 3

(5 кредитів)

Minor. Дисципліна 4

(5 кредитів)

Дисципліни індивідуального вибору     

Дисципліна індивідуального вибору 1

(5 кредитів)

Дисципліна індивідуального вибору 2

(5 кредитів)

Дисципліна індивідуального вибору 3

(5 кредитів)

Усього кредитів23,022,019,08,08,010,014,013,0

 

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ