13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 274 Автомобільний транспорт (набір 2022 року) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Шаблони навчальних планів для спеціальностей:
131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування",
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
(освітні програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективність», 
«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»,
«Ядерні енергетичні установки»),
142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика",
274 "Автомобільний транспорт" (набір 2022 року)

Блоки дисциплін

Семестри

I

II

III

Дисципліни індивідуального вибору

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

(4 кредита)

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

(4 кредитів)

Переддипломний курс

(11 кредитів)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

(4 кредита)

  
Практика

Практична підготовка

(8 кредитів)

  

Атестація

  

Кваліфікаційна робота

(10 кредит)

Усього кредитів16,04,021,0

Предметні олімпіади у форматі НМТ