Положення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенів

Положення про порядок оцінювання діяльності,
порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенів

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів

Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ" Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радою Положення при присвоєння звання почесного професора

Почесний доктор Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників

Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників  в умовах дистанційного навчання

Предметні олімпіади у форматі НМТ