Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетПідрозділи УніверситетуЦентр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

Наші послуги Співробітництво

Основною метою діяльності Центру розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва є підтримка, розвиток та комерціалізація результатів інноваційних науково-технічних проектів, розвиток міжнародного науково-технічного й освітнього співробітництва, реалізація програм технічної модернізації Університету.

Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва відповідно до мети реалізує такі основні завдання:

- розроблення пропозицій і проектів перспективного розвитку Університету щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та матеріально-технічної бази;

- впровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування й отримання технічної допомоги;

- координація роботи системи «Інноваційний офіс»;

- координація роботи системи трансферу технологій;

- координація роботи системи «Бізнес-інкубатор» і забезпечення створення й розвитку стартап-компаній на базі технічних розробок і комерційних ідей;

- координація роботи зі створення інфраструктури забезпечення стартапруху на базі підрозділів Університету;

- координація роботи «відкритих лабораторій» і системи надання платних технічних послуг;

- сприяння розвитку співпраці з підприємствами, організаціями й установами з питань реалізації системи двостороннього зв’язку з метою актуалізації навчальних програм, тематики наукових досліджень, отримання запитів на технічні розробки для вирішення поточних завдань підприємств, доведення до практичного результату й комерціалізації результатів наукових досліджень та ін.;

- організація заходів з підвищення кваліфікації наукових, науковопедагогічних кадрів на базі вітчизняних і зарубіжних підприємств-партнерів і ЗВО, організація стажування студентів і сприяння розробленню та впровадженню нових технологій навчання й контролю знань, використанню технічних засобів навчання й інформаційно-комунікаційних технологій

 Для здійснення мети Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва виконує такі функції:

- участь у підготовці проектів перспективного розвитку Університету щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та матеріально-технічної бази. –

- збирання, систематизація й аналіз статистичних даних, які характеризують ефективність діяльності Університету за напрямами роботи відповідно до завдань ЦРІ.

- упровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування

- координація процесів отримання технічної допомоги з боку донорських організацій, установ, національних і міжнародних фондів, грантових програм тощо.

- координація роботи системи «Інноваційний офіс» як комплексної системи підтримки й розвитку інновацій на базі Університету й компанійпартнерів, у тому числі із залученням зовнішніх інвестицій:

- інформаційна підтримка проектів (аналіз ринку, комерційної привабливості продукту, допомога в підготовці бізнес-плану, реклама продукту);

- організаційна підтримка проекту (пошук партнерів для додаткових досліджень, доопрацювання продукту, організації виробництва, організації збуту: промислових підприємств, дослідних інститутів, комерційних компаній, незалежних фахівців в Україні, ЄС, США, Канаді, країнах азіатськотихоокеанського регіону та ін.);

- технічна підтримка проекту (організація додаткових досліджень, випробувань, виготовлення дослідного, комерційного зразка на базі підрозділів Університету);

- фінансова підтримка (пошук інвесторів): забезпечення реалізації інвестиційно-привабливих проектів із залученням інвесторів, виробничих і комерційних партнерів з ЄС, США, Канади, країн СНД тощо.

Для розгляду Вашого стартап-проекту заповніть анкету-заявку.

 Центр у facebook 

Предметні олімпіади у форматі НМТ